Fotovoltaika

Projektujeme, montujeme a servisujeme různé druhy fotovoltaiky

Fotovoltaika představuje přeměnu slunečního záření na elektřinu pomocí fotovoltaického jevu. Zjednodušeně řečeno tento jev spočívá v tom, že fotony slunečního záření dopadají na solární články a svojí energií uvolňují elektrony, které vytváří elektrické napětí. To se při uzavření obvodu přemění na elektrický proud.

Jednotlivé fotovoltaické články se zapojují do větších celků – fotovoltaických panelů. Nejpoužívanějším materiálem pro výrobu fotovoltaických článků je křemík.

Fotovoltaika na klíč

Dodáváme fotovoltaika těchto značek

Zobrazit partnery
BENEKOV
DZD SOLAR
Solax Power