Rekuperace

Projektujeme, montujeme a servisujeme různé technologie rekuperací.

Termínem rekuperace označujeme proces zpětného získávání energie. Pokud jde o elektřinu, využívají rekuperaci třeba elektromobily nebo další elektrické dopravní prostředky, které při brzdění motorem vyrábí elektřinu. tou pak třeba nabíjí svou baterii nebo ji vrací do sítě. 

Dodáváme rekuperace těchto značek

Zobrazit partnery
Atrea