Kotle na dřevo

Projektujeme, montujeme a servisujeme různé druhy a značky kotle na dřevo.

Kotle na dřevo

Kotle na dřevo jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.

Kotle na dřevo

Zplynování dřeva s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízeny odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu. Tvoří je násypka paliva, která je ve spodní části opatřena žáruvzdornou tvarovkou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dřevo je oproti uhlí a plynu obnovitelný zdroj energie a jeho vůně prosytí váš prostor. Kotle na dřevo jsou zařízení používaná k vytápění domů, budov nebo průmyslových prostor. Princip jejich fungování je založen na spalování dřeva za vysokých teplot, čímž se uvolňuje tepelná energie, která je následně využívána k ohřevu vody nebo vzduchu, který je pak distribuován do vytápěných prostor.

 

Kotle na dřevo mají své výhody i nevýhody. Zde jsou některé z hlavních výhod a nevýhod:

Výhody

 • možnost spalovat velké kusy dřeva
 • dostupnost a obnovitelnost
 • velký zásobník paliva
 • bezprašné vybírání popela
 • ekologické spalování
 • vysoká kvalita

Nevýhody

 • náchylnější pro vznik požárů
 • nutnost revize

 

Co je důležité pro výběr kotle na dřevo?

Při výběru kotle na dřevo je důležité zvážit několik klíčových faktorů, které zajistí, že si vyberete správný typ kotle pro vaše potřeby a prostředí. Zde jsou některé důležité aspekty, které byste měli brát v úvahu:

 1. Velikost a výkon: Důležité je zvolit kotel s dostatečným výkonem pro vytápění vašeho objektu. Příliš malý kotel by nemusel zvládnout potřebné vytápění, zatímco příliš velký by mohl být neefektivní a neekonomický.

 2. Efektivita: Zkuste vybrat kotel s vysokou účinností spalování, což znamená, že využívá co nejvíce energie z paliva.

 3. Regulace a automatizace: Moderní kotle na dřevo mohou být vybaveny různými funkcemi pro regulaci spalování, automatické přikládání paliva a monitorování provozu. Tyto funkce mohou usnadnit používání a zvýšit efektivitu.

 4. Kvalita zpracování a značka: Vyberte si renomovanou značku a kvalitní výrobce, abyste měli jistotu kvality, bezpečnosti a dlouhé životnosti vašeho kotle.

 

Výhody kotlů na dřevo:

 • Odpovídající ekologičnost: Pokud je dřevo získáváno z udržitelných zdrojů a je spalováno efektivně, může být relativně ekologičtějším palivem než fosilní paliva, jako je uhlí nebo ropa. Při správném spalování mohou být emise škodlivých látek sníženy.
 • Dostupnost a obnovitelnost: Dřevo je obnovitelný zdroj energie a v mnoha regionech je relativně snadno dostupné. Využívání dřeva může přispět k lokální ekonomice a zamezit závislosti na dovozu fosilních paliv.
 • Nízké náklady na palivo: Cena dřeva může být nižší než cena některých jiných paliv, což může přinést úspory při vytápění.
 • Přímý vliv na teploprodukci: Spalování dřeva v kotli může rychle reagovat na potřeby vytápění, což znamená, že můžete rychleji zvýšit nebo snížit tepelný výkon kotlu podle aktuálních podmínek.

 

Základní schéma fungování kotle na dřevo je následující:

 • Napájení palivem: Dřevo, které slouží jako palivo, je vloženo do spalovací komory kotle. Může se jednat o polena, štěpku, piliny nebo jiné formy dřevního paliva.
 • Spalování: Palivo je v spalovací komoře vystaveno vysokým teplotám a nedostatku kyslíku. To způsobuje, že dřevo začne hořet v procesu zvaném spalování. Při spalování se uvolňuje tepelná energie a produkty spalování, jako jsou oxidy uhličité, vodní pára a další plyny.
 • Ohřev vody nebo vzduchu: Vzniklá tepelná energie způsobí zahřátí vody v kotli nebo přímého ohřevu vzduchu. V případě ohřevu vody se vytápí voda v teplovodním nebo parním systému. V případě ohřevu vzduchu je horký vzduch distribuován pomocí ventilátorů do vytápěných prostor.
 • Distribuce tepla: Zahřátá voda nebo vzduch se následně distribuuje do vytápěných prostor prostřednictvím potrubí nebo ventilátorů. Tím dochází k zajištění tepla v budově.
 • Odpadní plyny: Produkty spalování, jako jsou odpadní plyny a saze, jsou odváděny ven z kotlů pomocí komínů nebo jiných odpadních systémů. Je důležité zajistit správnou ventilaci a účinné odvádění těchto produktů, aby nedocházelo k problémům s kvalitou vzduchu nebo bezpečností.

Pokud máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat. Jsme schopni pro Vás vybrat ten správný kotel, aby vyhovoval všem Vašim požadavkům.

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku kotle na dřevo

Nechejte nám na sebe kontakt, ozveme se Vám do 48 hodin.

Dodáváme kotle na dřevo těchto značek

Zobrazit partnery
BENEKOV
OPOP
Atmos
Verner
Blaze
Nordica Extraflame
Ponast